63-760, Zduny ul. Łacnowa 26 tel. (0-62) 7215771

"Archipelag Skarbów"


Celem programu jest zachęcenie młodzieży do mądrych wyborów i zdrowego stylu życia w różnych dziedzinach (unikanie alkoholu, narkotyków i dopalaczy, unikanie przemocy, czekanie z kontaktami seksualnymi do zawarcia małżeństwa, unikanie pornografii). Bardzo ważnym celem jest także wzbudzenie większego zaufania do tzw. „pozytywnych dorosłych” – czyli rodziców, wychowawców, duszpasterzy. Realizatorzy programu starają się motywować młodych ludzi do zastosowania w życiu zasad ,które pozwolą im żyć nie krzywdząc siebie i innych. Mimo radykalizmu celów programu i ich sprzeczności z duchem kultury masowej, średnia ocena programu wystawiana na koniec przez samą młodzież wynosi ła w naszej szkole 5,36 (w skali 1-6). W ramach spotkania odbyły się dwudniowe, dziewięciogodzinne warsztaty dla młodzieży przypominające dynamiczny show, w którym prezentacje multimedialne przeplatały się z aktywnymi ćwiczeniami i dialogiem z młodzieżą. Było sporo humoru i sporo głębokich treści A na zakończenie odbył się Festiwal Wyspy Skarbów, podczas którego młodzież zaprezentowała własną twórczość, będącą zaakcentowaniem treści całego programu. – Prezentacja prac wykonanych przez zachęconą zdobyciem „5” z różnych przedmiotów była świetnym autorskim sformułowaniem przekazu profilaktycznego. Pomysłowość występujących zaskoczyła wychowawców i realizatorów programu. Odbyło się także 1,5-godzinne spotkanie z rodzicami, w trakcie którego prowadzący przybliżył cele programu "Archipelag Skarbów", wyniki badań nad młodzieżą, a także szereg wskazówek jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach, jak budować dobre relacje i szczęśliwą rodzinę. W ramach programu odbyła się także rada szkoleniowa pod hasłem „Pozytywny dorosły„ na której obecne było grono pedagogiczne Gimnazjum w Zdunach . Spotkanie miało charakter wykładu urozmaiconego prezentacją multimedialną.

napisał: Maria Chyba