63-760, Zduny ul. Łacnowa 26 tel. (0-62) 7215771

Dzień Bezpieczeństwa i Pierwszej Pomocy.

W dniu 27 września 2013 w Gimnazjum w Zdunach przy Zespole Szkół w Zdunach zorganizowany został Dzień Bezpieczeństwa i Pierwszej Pomocy. Zorganizowali go nauczyciele Gimnazjum. Koordynatorem imprezy była pani Moniki Miśkiewicz- Żyto. Młodzież podzielona na grupy brała udział w zajęciach w trzech blokach.
Pierwszy blok poświecony był udzielaniu pierwszej pomocy. Uczniowie uczyli się bandażować, mieli możliwość przećwiczenia sztucznego oddychania i masażu serca na fantomie, obejrzeli krótki filmik dotyczący pierwszej pomocy oraz zapoznali się z krokami postępowania podczas wypadku.
Drugi blok był to rowerowy tor przeszkód, na którym uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętność bezpiecznej jazdy na rowerze oraz zaznajomili się z przepisami ruchu drogowego, jednocześnie mogli zdobyć dyplomy i nagrody.
Trzeci blok zajęć było to spotkanie z policjantem sierżantem sztabowym Piotrem Szczepaniakiem. Młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała prelekcji na temat zagrożeń, które stwarza Internet, konsekwencji jakie się ponosi jeśli łamie się prawo lub przejawia się objawy demoralizacji. Pan sierżant chętnie i wyczerpująco odpowiedział na wszystkie pytania uczniów, zademonstrował również procedury, jakie towarzyszą zatrzymaniu przestępcy.
Dzień Bezpieczeństwa i Pierwszej Pomocy pozwolił uczniom na przypomnienie sobie zasad bezpiecznych zachowań i procedur udzielania pierwszej pomocy.
Napisała:Monika Miśkiewicz-Żyto