WYKAZ NAUCZYCIELI

rok szkolny  2013/2014

1.       mgr Andrzej Hejdysz

2.       mgr Dorota Krupińska

3.       mgr Bogumiła Bojewska

4.       mgr inż. Tomasz Bryjak

5.       mgr Małgorzata Szlachta

6.       mgr Maria Chyba

Dyrektor Zespołu Szkół w Zdunach, historia

Wicedyrektor ds. gimnazjum, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

historia, język polski

matematyka, zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa,  nauczyciel wspomagający

wychowawca świetlicy

pedagog

7.       mgr Agnieszka Chlebowska

8.       mgr Aneta Ceglarz

9.       mgr Barbara Ćwigoń

10.   mgr Elżbieta Hejdysz

11.   mgr Ilona Hybsz

geografia

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

fizyka, chemia

wychowawca świetlicy

12.   mgr Monika Miśkiewicz-Żyto

biologia,  nauczyciel wspomagający

 

13.   mgr Hanna Malec

matematyka, chemia

 

14.   mgr Zdzisław Malec

historia, wos

 

15.   mgr Damian Otworowski

wychowanie fizyczne

 

16.   mgr Mariola Piotrowska

język niemiecki,  przysposobienie do zawodu

 

17.   mgr Zofia Wiatrak

język polski

 

18.   mgr Adam Szczuraszek

zajęcia artystyczne, plastyka, muzyka

 

19.   mgr Magdalena Smektała

religia

 

20.   ks. mgr Roland Kraska

21.   mgr Ewa Strugała

22.   mgr inż. Alina Wilk

religia

 język polski

matematyka

 

23.   mgr inż. Jerzy Wilk

informatyka, fizyka

 

24.   mgr Joanna Wojcieszak-Żyto

język niemiecki

 

25.   mgr Justyna Szałata

 język angielski

 

26.   mgr Beata Głownicka

27.   Natalia Stachowiak

28.   mgr Agnieszka Karolak-Raś

29.   mgr Krystian Strugała

30.   mgr Justyna Basty

31.   mgr Hanna Kozupa

32.   mgr Maria Matuszczak

wychowanie do życia w rodzinie

język angielski, nauczyciel wspomagający

religia, wychowanie do życia w rodzinie

wychowanie fizyczne

nauczyciel wspomagający

język angielski

język angielski